Kriticki Osnova terapiskog  efekta  selektivne hronoterapije (IHFT) je imunokorigirajuci  efekat koji omogucava

Reguaciju  broj imunih celija I povecava njihovu aktivnost protiv  tumora.

U osnovi regulacije imunostatusa je  smrt malignih celija koji  aktiviraju  celiski imunitet ( nivo T u limfocitima) Molekulni mehanizmi direktnog fotodinamickog  ostecenja  malignih celija,zasnivaju se

Na fotohemiskim  reakcijama dve vrste.

Fotooksidacija  prvog tipa ukljucuje direktno izlaganje uzbudjenom fotosenzibilizatora (FS)sa supstratom, sto dovodi  do formiranja prelazna jedinjenja koja reaguje sa kiseonikom  sa generacijim

njihovih  slobodnjih radikala.U reakcijama drugog tipa dolazi do prenosa  energije  iz senzibilizatora u uzbudjenom stanju molekuli  kiseonika da bi formirali singletni kiseonik.Singlet kiseonik , zauzvrat formira nestabilne ciklicne perokside , lako se razgradjuju u termickim I enzimskim procesima.Pri tome

formiraju se dekstrutivni proizvodi supstrata,I slobodni radikali. Rezultat obe vrste reakcije  je stvaranje

aktivnih oblika  kiseonika (ROS) , kao sto susingletni kisonik , superoksidni(  Jon) I gidroksilni radikal.

Obrada visoko toksicnih (ROS) je uzrok ostecenja subceluralne structure I poremecaji  zivih celija  vanceliskih struktura tkiva. Neposredni rezultat delovanja (IHFT)na celiju moze biti  nekroza,apoptoza ili zaustavljanje celiskog ciklusa  praceno  oporavak  normalnog zivota.

Druga vazna komponenta smrti malignog tumora , lezi u fotodinamickom uticaju,na krvne sudove tumora, I smanjenje vaskularizacije.Kao sto je pokazano fluorocentnim I radiozotopske metode, u ekstracelularnim prostorima (FS) se akumuliraju  pretezno u sudovima  tumora I I perivaskularnom tkivu

gde indukuje stvaranje nivoa aktivacije  (ROS)koji uzrukuje aktivacija peroksidnih oksinidipida membrane

I enzimskih endotelnih sistema koje igraju vaznu ulogu, u ostecenju endotela I drugih celija vaskularnog zida,fototoksicne promene endotela posude mogu pokrenuti niz dogadja koji dovodi do potpune okluzije krvnih sudova tumora.Posledica IHFT indukovanog oksidivni stress je celiska smrt, troficki poremecaji oksigenacije tkiva, kao rezultat ishemiske vaskularne povrede tumora.

Ovi procesi zauzvrat pokrecu mehanizme inflomaternih  imunih odgovora.

Primarna povreda tkiva ko ja se javlja u tumoru nakon IHFT, sluzi kao pocetni trenutak imunoloske reakcije.Sledece sledi  aktivacija serije efektorskih mehanizma, sekudarno  inflamotorne altiracije

tkiva, vaskularne reakcije(vazodilatacija,tromboza) celiska reakcija  (hemotaksija Fagocitoza) Upalna

(imunoloska reakcija)reakcija ostecuje tkiva glavna dakle, kao rezultat poremecaja sistema snabdevanju krvlju.Fotooksidacija lipida I proteina membrane celija  I krvnih sudova  tumora  je glavni I  najznacajni poremecaj  koji indukuje  ICHFT u tumorima kada se koriste razliciti FS Ove dekstruktivne promene izazijaju aktivaciju fosfolipaza I ubrzanedegradacije ostecenih membranskih fosfolipada. Masivno  membranskih lipidnih fragmenta I formiranje derivate  arahidonske kiseline(troboksan,prostoglandini,leukotreni)promovisu regrutovanje I aktivaciju efektorskih celija imunoloske reakciije.Hemoaktraktna  svojstva takodje imaju formileptidekoji su nastali proteolizom

proteina na mestu ostecenja, komponente  citokinji(IL-1,IL-6,IL-10, TNF-a ,G-CSF)Akumulacija celija

mijeloidne  serije je kljucna razvojni dogadjaj inflamatorne (immune)reakcije u tumorskom tkivu posle  IHFT.Prve celije umesto imunog sistema  lokalizacije tumora su neotrofili.Akumuliranje u posudoma I perivaskularnoj podrucja ,neotrofili oslobodjaju toksicne proizvode metobolizak kiseonika I lizosomolni enzimi  koji indukuju ostecenje krvnih sudova  tumora i tumorskih celija.Neotrofili pojacava ju process umunoloske upale I modulira aktivnost T-i B celijasintezom niza citokina (IL-1,IL-6, THF-a)

Nakon invazije tumori neotrofila u tumorskom tkivu povecava broj gojaznih celija.Oslobadjanje sadrzaja  mogranula mastocida I hemiatraktanti mrtvih neotrofila su signal za sledeci talas invazije imunih celija ukljucujuci makro fage i monociti.U radu BUGELESKI .P.J I dr pokazano da makrofagi igraju vaznu ulogu u daljem razvoju procesa u tumorskom tkivu,otkrilisu da stromalne celije  najduze zadrzavaju lek, su makrofagi, ovi podaci su u skladu sa rezultatima KROSL-A  ET AL.Efekat Inhibacije rasta tumora  postizi se

Kao rezultat  sekrecije proizvoda toksicnih za tumorske celije.(Ros, lizosomolnih enzima, proinformatalnih cikotina)povecavanje fagocitne I killer aktivnosti makrofaga.

Verovatno je signal aktivacije makrofaga  u IHFTu prepoznavaju Ifagocitoza unistenih tumorski celija.

Razvoj  IHFT-a indukovani  imuni odgovor pracen povecanom sintezom fagocitni makrofagi sirokog spectra citokina ;IL-1,IL-2,IL-10,IL-6 G-CSF-a, IFN-u.Poznato je da ovi posrednici kontrolisu  vazne faze

Imunoprocesa inducirajuci  kriticki prokoagulatna aktivnost makrofaga  I endoteliocita , sinteza adhezevnih molekula,hemoatrakcija  leukocita u zariste upale , stimulisu citotoksicnost granulocita  I makrofaga povecavaju fagocitoz .Makrofag citokini ukljucuju imuni proces  polimorfonuklearni leukuciti

Endotelne  I druge celije.Jos jedan vazan component sekundarnog  odgovora , su imuni odgovori specificni za tumor.Intezivno unistavanje celija  u IHTT tumorima posredovanim gore navedenim mehanizmima, dovodi do formiranje  antitumorskog imuniteta.Prema  autori rada DOUGHRTI T.J

ET.AL.je razvoj  specifican immune reakcije ukljucuju nekoliko koraka. Prva faza je aktivacija tumora, saradnika makrofagi dentricnih celija, medijatori upale  regrutovani  u podrucje  tumorskih cvorova.

Ove celije ucestvuju  u prezentaciji imunokopitentim celijama antigena ubujenih ili ostecenih PDT tumorskih celija kao I proizvoda   upalne dekstrukcije  tumora tkanine. Celija koja prestavlja  antigen

(APK) vrsi obradu tumorskih antigena I prizentuju ih  svojim membranama u kompleksu sa antigenima GKGS , prezentacija tumorskih antigena je pracena  stimulacijom T pomogaca, koji zauzvrat indukuju process formiranje  populacije tumora specificnih  citotoksicnih T celija. Aktivirani  citotoksicni linfociti interaguju sa tumorskom   celijom  , uzrukuju  njenu smrt kroz dva  glavna  mehanizma . Pri kontaktu

CD8+T perforiran linfocit koji sadrzi granule  ovih celija, I oslobadjaju  svoj sadrzaj u jaz izmedju  citotoksicne  celije  I njene mete , uzrukujuci  unistavanje  ciljne celije.Kompleks  podataka o reakcijama  omogucava  modulaciju imunog odgovora, aktiviranjem T I B linfocita, sto dovodi  do antitumorskog efekta I smanjuje rizik od komplikacija u pozadini antitumorskog  lecenja ( operacija, radioterapije , hemioterapije)