Stanje Imunog sistema je status koji je jedan od vaznih definisanje zdravlje coveka.

Glavne celije imuniteta su T linficiti, B linfociti , to su prirodne celije, NK su celije

imunoglubulina,A,G,M, to je nivo cirkulisuci imuno kompleksi CIK.

Niz bolesti nastavlja se sa znacajnim promenama imuno statusa

medju koji ma su i onkoloske bolesti,za koje, je harakteristicno

smanjenje nivo celija imunosistema, autoimunee bolesti,cesce

reumatidni, za ko je je harakteristicno neravnotezeno  celiski sastav

imunih celija sa smanjenjem nekih pokazatelja i naglog rasta drugih

celija imunog sistema.

Smanjenje indikatora imunog statusa je isto tako cesto prati virusne

bolesti uzrukovane razlicitim vrstama patogena.U urbanim sredinama

s obzirom na zivotnu sredinu su faktori smanjenje imunoloskog statusa

pracenje cestim prehladama.

Selektivna hronoterapija (IHFT)u osnovi nakojoj lezi fotodinamicka terapija

ko ja je sposobna aktiviranje kaskade biohemiske i celiske reakcije ko ja

regulise nivo imunostatusa. Pri onkoloskih oboljenja vracase nivo smanjenih imunih celija

sto dovodi do povecanja raspada tumora.Standarna metoda lecenja ublazava komplikacije

lecenja , kao sto su operacija,zracna terapija, terapija lekovima , a posebno hemioterapija.

Kod reumotidnih bolesti se zaustavlja agresivni efekat imunostatusa na tkivu tela(zglobovi)

sto dovodi do smanjenje bola i povecava pokretljivost zglobova.

Aktivacija imunostatusa pomocu (IHTT)kod virusnih oboljenja doprinosi brzi oporovak pacijenta.

Regulacija nivo celija u organizmu, snizava oboljenje prehlade i povecava sposobnost rada coveka.

Proces lecenja vrsi se rigorozno, pracanje nivo imunostatusa pacijenta , uzima se analiza krvi

na imunitet pre pocetka lecenja. I svaki put kada pacijent dolazi kod nas na lecenje obavezno

se vadi krv na imunostatus  po analizi krvi, se odredjuje kolko treba terapije.