Оздоровление организма на сербском.
ПОДМЛАЂИВАЊЕ ОРГАНИЗМА МЕТОДАМА СИСТЕМСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

1. Схватања и методе савременог система рехабилитације
Савремени систем рехабилитације (СР) можемо дефинисати као комплекс метода које оздрављујуће делују на организам пацијента у облику система, са циљем најбржег и ефикасног враћања у стање фактичког (стварног) здравља, у случајевима патолошких процеса који не захтевају пружање хитне помоћи.
Обично лекар – терапеут се ограничава на покушајима да врати овај или онај орган или подсистем организма у стање које више или мање одговара средњестатистичком физиолошком стандарду које он оцењује као практично здравље пацијента, сматрајући да је тиме испунио свој задатак.
Такав прилаз у принципу не одговара СР: враћање нарушене патолошке функције органа у стање статистичке норме само је минимум програма СР, при чему статистичка норма служи више као орјентир.
Основни, централни задатак СР како је већ било речено вратиће пацијенту не "практично" здравље, већ стварно.
Стварно здравље као резултат системске рехабилитације разликује се од "практичног" у томе што:
1. организам пацијента је у границама индивидуалне норме, а не средње статистичке.
2. постоји субјективна оцена пацијента о свом стању, тј. сам осећа побољшање здравља са високим степеном душевног комфора.
3. у процесу системске рехабилитације не само да је проширен дијапазон отпорности организма на неповољне утицаје спољне средине, него је изграђена "резерва здравља" за будућност и пацијенту су указани путеви самосталне допуне.
Метод СР посматра организам као систем који располаже високом просторном – временском и функционалном стабилношћу.
Наиме таква отпорност је резултат еволутивног развоја тако да организам човека представља задивљујуће оспособљен систем, који је способан да у довољно дугом временском периоду може да се одупре неповољним утицајима средине.
При томе под неповољним утицајем ми сматрамо сваки утицај при коме постоји могућност да организам пређе у нестабилно стање (ентропија организма мања од ентропије средине).
На који начин се одржава тако висока стабилност свих процеса у функционисању организма?
Заправо, најсложенија хијерархија биоритмова разних активности обезбеђује системски одговор организма на било какве спољне утицаје.
Било коју патологију СР посматра пре свега као нарушавање ритма организма (дисинхронизацију) и методе деловања СР на организам састоје се најпре у успостављању нормалне хијерархије биоритмова, који ће омогућити организму да се самостално бори са неповољним утицајима.
Имајући у виду напред изложено разумљив је избор непосредног метода деловања на организам.
СР практично користи све данас доступне методе које ће за кратко време успоставити нормалну хијерархију биоритмова организма – од ћелијских ритмова до целокупних ритмова организма.

Подмлађивање као закономерни процес оздрављења СР
Применом метода СР запажа се стабилан ефекат "подмлађивања" организма на најразличитијим нивоима његове организације:
- као побољшање спољног изгледа (пре свега коже и косе)
- као и значајно подизање функционалних показатеља органа (што потврђују и одговарајуће клиничке анализе)
Најинтересантније је успостављање нормалне хијерархије биоритама.
Какав је непосредан механизам подмлађивања органа?
Дугогодишња испитивања показују:
Биоритмови старијих се разликују од биоритмова млађих, као што се и хијерархија биоритма млађег организма у целини разликује од организма оних који дуже живе.
Методи СР предвиђају изванредна дејства коригованих ритмова који су карактеристични за "младе" нормалне ћелије. Такве корекције дају видљиви ефекат подмлађивања- организам се синхронизује са "млађим" ритмовима и показује реакције које су карактеристичне за много мање узрасте. Посебно би требало нагласити да ефекат подмлађивање није сам себи циљ у СР – он је један од показатеља стварног здравља које је враћено пацијенту. То јест СР је полазио од тога да је немогуће постићи стабилан подмлађујући ефекат без квалитетног побољшања стања здравља у целини.
Процедура СР
Данас, СР предлаже комплексе оздрављујућих утицаја на организам које назива оздрављујућом процедером (ОП). Свака ОП може да садржи у зависности од стања организма пацијента следеће елементе:
1. успостављање пролазности нервних сигнала (инервенција) на нивоу мишићно коштаног апарата уз елиминисање функционалних препрека (дубоком масажом са елементима ручне – мануелне, терапије, остеопатске методе и давањем ињекција у биолошки активним тачка).
Овај елеменат ОП је неопходан предуслов нормализације биоритмова: ствара предпоставке за нормално кретање сигнала кроз организам, побољшава микроциркулацију крви, подиже тонус вегетативног нервног система.
2. Биоритмологичка хармонизација ласерске модулације (БГЛМ) са биолошком повратном спрегом.
Овај елемент ОП састоји се у деловању на биолошки активне зоне ласерским зрачењем синхронизованог са ритмом пиулса и дисања пацијента преко модула биолошки повратне везе.
БГЛМ обезбеђује хармонизацију биоритмова и активира ћелијско памћење на стабилне утицаје, а тако и подиже функционално стање организма, и у том смислу и локални и општи имунитет.
3. Биоритмологичка синхронизација течних средина (БГЖС) организма "структурированом" водом.
Као што је познато организам се састоји, у основи, из воде чији се недостатак надокнађује из хране и воде.
Квалитет хране и воде које употребљавају пацијенти Тreба да буде бољи.
Ритам такве воде не одговара, биолошки здравој, изазивајући дисинхронизацију. При томе настају проблеми не само са јетром, мокрећним и бубрежним системом него и на ћелијском нивоу- пре свега са избацивањем продуката метаболизма из ћелије, што доводи до системског нарушавања здравља, што има за последицу слабљење имунитета, склоност ка вирусним и онколошким обољењима.
Узимањем специјално структурироване воде, обезбеђује се побољшање ћелијске размене, чишћење организма и система органа за излучивање.
У комплексни прилаз оздрављењу и одговарајућем подмлађивању спадају и друге методе, које све заједно доводе до јединствених резултата.
Сада, ми можемо само кратко да изложимо наш прилаз подмлађивању организма у целини, јер је то свеобухватан проблем који захтева да се приђе на посебан начин сваком појединачном пацијенту.
Ушел из жизни наш Друг и Пациент – Артем Михайлович Тарасов. Светлая память замечательному Человеку!
Ушел из жизни наш Друг и Пациент – Артем Михайлович Тарасов. Светлая память замечательному Человеку!
     В СМИ муссируется лживая информация о докторе, предложившем «непонятное» лечение, которое специалисты – онкологи из известных учреждений здравоохранения оценивают скептически.
     Наш долг перед Артемом Михайловичем дать правдивую информацию.  В 2010 году  у него был диагностирован рак. Из всех предложенных методов лечения Артем Михайлович выбрал технологии доктора Борисова, которые основаны на междисциплинарных достижениях отечественных ученых и направлены на нормализацию иммунитета. Надо отметить, что эти технологии отечественными специалистами из ведущих центров подвергались критике, вплоть до 2016 года, когда иммунотерапия в  России  стала главным трендом развития онкологии.
     Артем Михайлович не ошибся, предпочтя технологии и команду Виктора Александровича Борисова для совместной борьбы с тяжелым недугом и ни разу не пожалел о сделанном выборе.
      С 2010 по 2014 годы Артем Михайлович неоднократно проводил курсы иммунокоррекции и реабилитации в клинике и чувствовал себя хорошо, а  с 2014 года, в связи с хорошим самочувствием и отсутствием жалоб на здоровье,  в центр за медицинской помощью не обращался.   Он стал одним из  многих пациентов, из 50 стран мира, которые поверили Виктору Александровичу и успешно преодолевали все превратности тяжелой болезни и выходили победителями.
     Факт полного выздоровления Артема Михайловича от рака, благодаря технологиям доктора Борисова, был подтвержден данными посмертной медицинской экспертизы.
     Артем Михайлович был активным поборником применения уникальных технологий доктора Борисова, известных во всем мире и конкурентных в глобальном здравоохранении. В средствах массовой информации, всегда и везде, он благодарил Виктора Александровича и рекомендовал всем, кому по тем или иным причинам не могли помочь, обращаться в Центр иммунокоррекции и реабилитации доктора Борисова.
     4 июля 2017 Виктор Александрович поздравил Артема Михайловича с днем рождения. Обсудили совместные планы. Виктор Александрович уехал к пациентам в Германию….
     Центр иммунокоррекции и реабилитации доктора Борисова, во имя светлой памяти А.М. Тарасова,  продолжит работы по внедрению в практическое здравоохранение технологий отечественных ученых в области иммунотерапии, вакцинотерапии и ФДТ рака различных локализаций. Вместе мы победим любую болезнь.
Тайны Чапман. 'Наука под замком' (19.06.2017)
Эфир радиостанции эхо Москвы 4 октября 2016

Профессор Борисов Виктор Александрович, врач восстановительной медицины и реабилитолог. Ведущая: Эрика ЭверXХXX Международная научно-практическая конференция "Применение лазеров в медицине и биологии"

Борисов Виктор Александрович принял участие в ХХХХ Международной научно-практической конференции "Применение лазеров в медицине и биологии"
Виктор Александрович представил доклад по применению ИХФТ.

Программа конференции:
- фотобиология и экспериментальная фотомедицина;
- клиническая фотомедицина;
- физико-технические основы фотомедицины;
- применение лазерных технологий в сельском хозяйстве и ветеринарии;
- история, образование, информационные технологии;
- выставка лазерной медицинской техники;
- ХХX сессия Проблемной комиссии МЗ и АМН Украины "Лазерные технологии в медицине".
26.04.2013 Учеба без границ 2013


Участие в юбилейных в торжествах посвященных 25-летию университета в Дубае в HCoF ( Higher Colleges of Technology ), по приглашению шейха Халифа, где присутствовали лауреаты нобелевской премии и кандидаты на ее получение. Борисов В.А. принимал участие в проведении мастер - классов.
24.08.2012 – 29.08.2012 Lazer Helsinki 2012. Международный форум по применению лазерных технологий в медицине.
Международный форум по применению лазерных технологий в медицине и биологии.Подробнее вы можете прочитать в разделе статьи...
17.10.2011 – 23.10.2011 Поездка в Марокко по приглашению короля Марокко Мухаммеда VI.

В составе делегации МАВО ( Международная Ассоциация Ветеранских Организаций) выезд в Марокко по приглашению короля Марокко Мухаммеда VI.